Defibrillator

Defibrillator

Je mag er niet aan denken .., maar we hebben wel gewoon een defibrillator liggen. Bevoegde personen kunnen deze gebruiken om snel ter hulp te schieten! Je vindt deze in het EHBO-lokaal op het gelijkvloers.